Kastieľ OKOLIČNÉ

Cena: Na vyžiadanie          Okres: Liptovský Mikuláš           Vzdialenosť od Bratislavy: 289km

Kastieľ OKOLIČNÉ

Cena: Na vyžiadanie

Okres: Liptovský Mikuláš

Vzdialenosť od Bratislavy: 289km

 • Vzdialenosť od Žiliny: 90km
 • Vodná nádrž Liptovská Mara: 9,5km
 • Aquapark Tatralandia : 7km
 • Letisko Poprad: 40km (Moscow – Poprad)
 • Letisko Košice:  175km
 • Jasná lyžiarske stredisko: 19km
 • Štrbské pleso: 44km
 • Najbližšie lyžiarske stredisko: 4km
 • Exit diaľnica D1: 4km

Kaštieľ OKOLIČNÉ:

Pôvodne renesančný kaštieľ. Vznikol v prvej polovici 17. storočia na mieste staršej kúrie, ktorú postavil Ján IV. starší Okoličiansky.  Spolu s gotickým Kostolom sv. Petra z Alkantary je dominantou východnej časti mesta  Liptovský Mikuláš – mestskej časti Okoličné, ktoré sa nachádza v turisticky vyhľadávanej oblasti s výbornou dopravnou dostupnosťou  a výhľadom na Nízke aj Vysoké Tatry.

POLOHA kaštieľa:

Kaštieľ sa nachádza na rovinatom, oplotenom a udržiavanom  pozemku v blízkosti rieky Váh oddelený od  hlavnej dopravnej komunikácie parkom, s možnosťou prístupu z troch svetových strán, záhrada so vzácnymi drevinami.  Objekt prešiel prestavbami v rôznych historických obdobiach od 17. storočia po súčasnosť a je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka. K budove kaštieľa so štyrmi nadzemnými  a  jedným podzemným podlažím prináleží areál s celkovou výmerou 15.261 m2 s udržiavaným parkom s hodnotnými drevinami  a obslužným objektom v podobe správcovského domu.

HISTÓRIA KAŠTIEĽA:

Vnútorné jadro kaštieľa pochádza zo 17. storočia, pravidelná vnútorná dispozičná osnova so vstupnou sieňou uprostred a klenby so štukovými hrebienkami. Stred kaštieľa tvorí renesančná sieň s krbom so vstupmi do ostatných miestností, v rytierskej miestnosti sa nachádzal krb a steny zdobil rodový erb. Schodisko viedlo do panských izieb a miestností pre hostí. Pôvodne bol objekt umiestnený v centre  rozľahlej záhrady, z ktorej sa zachovala iba časť severne od pôvodného kaštieľa.

Kaštieľ v 17. storočí prešiel viacerými úpravami a získal barokovú podobu.  Druhá baroková prestavba sa konala v roku 1760 , prestavbou vzniklo  druhé  poschodie,  vstupný  portál a nárožné arkiere s cibuľovou strieškou. Fasáda zmenila výzor, pribudli maľované členené stĺpy a dekoratívne pilastre. Napriek uvedeným dvom barokovým prestavbám si kaštieľ zachoval renesančný charakter s nárožnými vikiermi a renesančnými oknami.  Kaštieľ v Okoličnom od roku 2002 prešiel postupne komplexnou rekonštrukciou a pričlenil sa k nemu obslužný objekt, veľká časť záhrady s výsadbou nových stromov a drevín do jej  súčasnej podoby na ploche viac ako 1,25ha.

TECHNICKÝ STAV KAŠTIEĽA:

Súčasný kaštieľ je blokovou stavbou obdĺžnikového pôdorysu, s dvomi plnohodnotnými poschodiami a podkrovím s manzardovou strechou, značná časť objektu je podpivničená. Na všetkých štyroch nárožiach v I. poschodí vystupujú valcové arkiere na konzolách, pravouhlé drevené okná na prízemí a v I. poschodí majú kamenné šambrány s lištou, s profilovou nadokennou a podokennou rímsou.

Celková výmera nebytových priestorov bez pivnice : 1 983,69 m2
Čistá úžitková plocha: 1 385 m2,
Obstavaný priestor stavby kaštieľa: 7 363 m3,
Výmera pozemkov spolu: 15 261m2

Výmera jednotlivých podlaží stavby:
podzemné ( pivnica )189,13 m2
Nadzemné 1491,4 m2
Nadzemné 2509,49 m2
Nadzemné 3491,4 m2
Nadzemné /podkrovie/ 4491,4 m2
výmera spolu2 172,82 m2

 

Stavba má podľa súčasného projektu kapacitu 27 dvojlôžkových izieb s kúpeľňami , rozdelených rovnomerne na 3 podlažia. V prízemnej  časti na I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory pre kuchyňu, jedálenskú časť, vstupnú halu s recepciou, spoločenskú miestnosť s barom, pánske a dámske WC.

Stred dispozície budovy tvorí renesančná výstupná sieň, z ktorej sú sprístupnené miestnosti prízemia a schodiskom vyššie podlažia. Miestnosti prízemia sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami, s profilovanými štukovými hrebienkami. Na ploche klenby sú rozmiestnené hrebienkové štukové rámy v podobe zrkadiel. Na 1. a 2. poschodí sú rovné stropy. Všetky omietky v objekte sú nové po rekonštrukcii vrátane izolácií a inštalácií.

Objekt je postavený na kamenných základoch, bez známok zemnej vlhkosti po komplexnej rekonštrukcii s aplikáciou obvodovej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované, masívne z pieskovcového kameňa hr. 75 -110 cm, stropy v suteréne a na prvom nadzemnom podlaží sú klenbové pôvodné, opravené v roku 1984, stropy nad druhým podlažím z oceľových valcovaných „I“ nosníkov, širokými ohýbanými oceľovými profilmi s perlitobetónom, nad tretím podlažím z oceľových nosníkov s keramickými vložkami HURDIS, v jednej miestnosti na treťom podlaží je drevený trámový strop vzhľadovo upravený.

Strecha je valbová väznicová krytina z medeného plechu, schodisko je železobetónové, v súčasnosti s povrchom z cementového poteru. Všetky podlažia sú prepojené výťahovou šachtou. Pivničné priestory sú rozdelené do troch prepojených miestností a môžu slúžiť ako reštauračná časť.

Okná sú nové,  drevené, s dvojitým vákuovým zasklením, vstupné vráta kovové. Interiérové dvere sú nevyhotovené. Podlahy v budove sú v súčasnosti nevyhotovené, s výnimkou podláh z novej keramickej dlažby v  18 kúpeľniach v ubytovacej časti na druhom a treťom podlaží. Kúpeľne v ubytovacej časti sú obložené keramickým obkladom osadené oceľovými bielymi vaňami a obložené novým gresovým keramickým obkladom. Hygienické priestory na I. NP vrátane priestorov kuchyne sú bez vybavenia.

Vykurovanie budovy je ústredné teplovodné prostredníctvom oceľových doskových radiátorov. Zdroj vykurovania a teplej úžitkovej vody nie je vyhotovený. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Všetky obytné priestory sú vybavené novými slaboprúdovými káblovými rozvodmi pre reguláciu vykurovania jednotlivých miestností z jedného centra, telefonického resp. internetového pripojenia a televíznych káblových rozvodov. Budova má funkčné bleskozvody a klampiarske konštrukcie z medeného plechu. Komínové telesá prešli rekonštrukciou a sú vybavené nerezovou vložkou.

Vonkajšia omietka je vápenná hladká, vo výške prízemia so sanačným jadrom, vnútorné omietky sú taktiež hladké, na 2. a 3. nadzemnom podlaží s termoizolačným jadrom hr. 30 mm.

PRÍSLUŠENSTVO KAŠTIEĽA:

Obslužný objekt kaštieľa – rodinný dom sa nachádza v pôvodnom areáli bývalého kaštieľa Okoličné, v jeho juhovýchodnej časti. Jedná sa o samostatne stojaciu budovu, čiastočne podpivničenú s jedným nadzemným podlažím. Budova je v súčasnosti nevyužívaná v zachovalom stave, s novou strešnou krytinou. Pre opätovné využitie je potrebné uskutočniť rekonštrukciu interiéru.

Oplotenie:

Oplotenie zo západnej a južnej strany pozemku je na betónovom základe s betónovou podmurovkou a bolo v roku 1984 rekonštruované.

Prípojky inžinierskych sietí:

 • Kanalizačná prípojka
 • Vodovodná prípojka
 • Plynová prípojka,
 • Elektrika,
 • Telekomunikačné napojenie

Všetky prípojky k objektu sú plne funkčné a udržiavané.

Pozemky:

Rozloha areálu kaštieľa vrátane parku a príslušenstva je  15 261 m2 , z toho zastavané plochy: 10 349 m2 a záhrady 4 912 m2.