Ponuka na predaj

Objekt je vhodný na biznis hotel, ktorý v meste Liptovský Mikuláš chýba alebo  kongresové centrum, ktoré vďaka výbornej dopravnej dostupnosti a polohe celoročne a bez obmedzení poslúži návštevníkom ako na vzdelávacie, tak aj rekreačné aktivity, zariadenie pre seniorov a podobne.

Dôkladná rekonštrukcia zachránila historické hodnoty a zároveň otvorila priestor novým podnikateľským možnostiam. Rekonštrukcia technicky prispôsobila objekt do takej miery súčasným potrebám, aby bolo možné pri užívaní nehnuteľnosti dosiahnuť vysoký komfort dnešnej doby bez akýchkoľvek obmedzení.

Kaštieľ Okoličné je historicky mimoriadne významná stavba a jedna z mála funkčných zachovaných kultúrnych pamiatok v regióne.

Ponuka na predaj zahŕňa:

1) Renesančný kaštieľ – stavba súpisné číslo 143 – hotel s vonkajšími úpravami , prípojkami a oplotením.

obstavaný priestor  7362,91 m

zastavaná plocha o výmere ( bez pivnice )   1 983,69 m2

2) Rodinný dom s.č. 144 (obslužný samostatne stojaci objekt)

3) Pozemky

zastavaná plocha a nádvoria o výmere  10 349 m

záhrady o výmere  4912 m2

Cenová ponuka na vyžiadanie.